Vi tilbyr rask utredning og behandling dersom du har en søvnlidelse

Hvordan kan man vite om man bør ta en søvntest?

Dersom  flere av følgende symptomer er tilstede bør man søvnutredes:

  • Kraftig snorking, gisper etter luft
  • Dagtrøtthet, trøtthet ved bilkjøring
  • Hyppige oppvåkninger nattestid
  • Morgenhodepine, tørr i munnen, sår i halsen
  • Hyppige nattlige toalettbesøk
  • Problemer med hukommelse
  • Diffus generell smerte
  • Nedsatt sex lyst

I mange tilfeller er det personen som sover ved siden av som har lagt merke til at partneren stopper å puste i perioder, dersom dette er observert så bør en søvntest gjennomføres.

Førerkort og OSAS

I forbindelse med endringer i førerkortforskriften vil mange med obstruktiv søvnapnè/CPAP-brukere ha behov for spesialistuttalelse i forbindelse med søknad om /fornyelse av førerkort.
Der helsekravet er oppfylt vil vi kunne hjelpe med dette uten vesentlig ventetid. Skulle helsekravet ikke være oppfylt kan vi enten igangsette behandling evt. henvise til relevant instans for nødvendig behandling.

Søvnregistrering

Vi bruker et avansert måleutstyr som bl.a. vil kunne gi svar på om det dreier seg om en obstruktiv eller sentral søvnapnè (pustestoppen styres fra hjernen) Om personen snorker, har pustestopp i ryggposisjon eller sideleie med mer. Utstyret som vi måler med er en klasse 3 test og gir de nødvendige svar som trengs for å stille en diagnose. Sammen med den kliniske undersøkelsen anbefales en individuelt tilpasset behandling.

I forkant av en søvnmåling vil vårt kyndige personell gi en grundig informasjon og demonstrasjon på hvordan utstyret skal brukes og festes til kroppen. Det vil også gis med en brosjyre som enkelt viser hvordan man fester måleutstyret. I tillegg finnes det en demonstrasjonsvideo (Se under)

Måleutstyret heter Apnè Air. Apparatet er meget enkelt å koble til. Dersom man har veldig lang reisevei, kan utstyret også sendes i posten. Man må da fylle ut et formular som sendes til oss. Bestill her.

Vi vil uansett anbefale at de som har mulighet, besøker oss i forkant og får en enkel demonstrasjon av utstyret før måling.

 

Drammen Søvnklinikk AS

Tordenskiolds gate 22
3044 Drammen

Veibeskrivelse