Vi tilbyr rask utredning og behandling dersom du lider av snorking og-/ eller søvnapné

Søvnregistrering   2000 kr.

Søvnapnè skinne/Snorkeskinne (Somnodent)

Inklusive undersøkelse, fremstilling av skinnen samt etterkontroll    9000 kr.

Drammen Søvnklinikk AS

Tordenskiolds gate 22
3044 Drammen

Veibeskrivelse