Vi tilbyr rask utredning og behandling dersom du har en søvnlidelse

Søvnregistrering   2000 kr.

Utredning av søvnlidelse og evt. oppstart behandling 1800 kr.

CPAP-avlesning og spesialisterklæring for førerkort eller henvisning  1000 kr.

Insomnibehandling

Kontroller og justering av behandling  1200 kr. Vanlig behandlingsforløp for insomni vil bestå av utredningstime og 4-5 kontroller med 1-3mnd mellomrom.

Søvnapnè skinne/Snorkeskinne (Somnodent)

Inklusive undersøkelse, fremstilling av skinnen, etterkontroller med hjelp til titrering  og tilpasning opp til et halvt år + 1 gangs testing av virkningsgrad med måleutstyr   9000 kr.

Drammen Søvnklinikk AS

Tordenskiolds gate 22
3044 Drammen

Veibeskrivelse