Vi tilbyr rask utredning og behandling dersom du har en søvnlidelse

Vi tilbyr rask utredning og behandling dersom du har en søvnlidelse.

Mange sliter med dårlig søvn. Dette kan gi alvorlige helsemessige plager for den som er rammet.

Vanlige sykdommer som for eksempel høyt blodtrykk, diabetes, depresjon, forstyrrelse i hormonbalansen etc. kan i mange tilfeller skylles søvnapné. Selv fagfolk er ofte ikke klar over denne sammenhengen.

Obstruktiv søvnapné skjer når luftpassasjen lukker seg i svelget, slik at man ikke klarer  å puste. Dette skjer ubevisst under søvn. For ikke å bli kvalt skjer hyppige oppvåkninger. De som er verst rammet kan ha opp til 100 slike episoder per time.

Mange opplever å stå i helsekø for å få hjelp. Vårt mål er å tilby søvnutredning omgående. Dersom det viser seg at det dreier seg om obstruktiv søvnapnè, iverksettes behandling raskt. Innen 2 uker skal en søvnmåling være gjennomført og behandling igangsettes umiddelbart etter at resultatet er analysert.

Dersom du plager dine omgivelser med høylytt snorking – bør du prøve en snorkeskinne.

I forbindelse med endringer i førerkortforskriften vil mange med obstruktiv søvnapnè/CPAP-brukere ha behov for spesialistuttalelse i forbindelse med søknad om /fornyelse av førerkort.
Der helsekravet er oppfylt vil vi kunne hjelpe med dette uten vesentlig ventetid. Skulle helsekravet ikke være oppfylt kan vi enten igangsette behandling evt. henvise til relevant instans for nødvendig behandling.

Vi har også klinikkene Hvite Smil som er et moderne tannlegesenter som tilbyr de fleste typer av tannbehandling og Drammen Implantatsenter som er en spesialistklinikk for implantatbehandling.

Drammen Søvnklinikk AS

Tordenskiolds gate 22
3044 Drammen

Veibeskrivelse